SIŁOWNIE BSE 1,5 - 12MW

BEZEMISYJNA SIŁOWNIA ENERGETYCZNA – BSE jest kilka razy bardziej efektywna niż inne znane na rynku rozwiązania do wytwarzania energii. Przykładowy moduł SIŁOWNI BEZEMISYJNEJ posiada nominalną moc 5 MW (produktywność: 8760h x 5 VMW = 43800 MWh/rok) i składa się z 10 generatorów o mocy ciągłej 5 MW działających stabilnie 24h/dobę. Wykorzystanie terenu dla siłowni 5 MW jest bardzo małe i wynosi ok 2500 m2. Siłownię Bezemisyjną możemy budować o dowolnej mocy w przedziale 1 – 50 MW przez połączenie wielu mniejszych modułów.

BEZEMISYJNA SIŁOWNIA ENERGETYCZNA 5 MW oraz PV – Elektrownia Fotowoltaiczna 45 MW są to instalacje o podobnej rocznej produkcji energii i posiadają parametry projektowe: BSE – produktywność 1 MW = 8760 MWh/rok, PV – produktywność 1 MW = 1100 MWh/rok; powierzchnia inwestycji/działki dla BSE – 0,25 ha dla PV – 35 ha; stabilność wytwarzania energii dla BSE – stabilne 24 h/dobę dla PV – niestabilne/działa tylko w słoneczne dni; czas uzyskania PnB dla BSE – 0,5 roku dla PV – min. 1,5 roku; wytwarzana energia przez BSE i PV jest energią ekologiczną.

Pozostałe argumenty korzystne dla projektu BSE: podatek gruntowy kilkadziesiąt razy mniejszy z powodu powierzchni inwestycji; Bezemisyjna Siłownia Energetyczna stoi przy zakładzie/odbiorcy energii – brak kosztów przesyłu i opłat mocowych; Dotacje UE dla BSE – jest technologią bardzo innowacyjną i przełomową dzięki czemu może być finansowana z dotacji unijnych. Koszty energii dla Klienta końcowego są o 30-50% (zależne od warunków współpracy) niższe od obecnych cen rynkowych. Dodatkowo BSE posiada pełne finansowanie inwestycji bez zaangażowania kapitałowego Klienta końcowego.