ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE

Zakłady przemysłowe, które mają duże zapotrzebowanie na nośniki energii potrzebują tańszej oraz czystej energii, by zapewnić sobie konkurencyjność na rynku i długoterminowo świadczyć sprzedaż swoich produktów i usług. Rosnące ceny prądu i konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych, skłaniają zakłady przemysłowe do zmiany swoich strategii w obszarze energetyki. Wiele z nich szuka możliwości dalszego obniżania zużycia energii, np. poprzez poprawę efektywności procesów produkcyjnych. Część zastanawia się ponadto, nad zmianą paliwa w już istniejących zakładach przemysłowych na bardziej przyjazne środowisku.

Dlatego wychodząc naprzeciw, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu wdrożenie procesu Transformacji Energetycznej, która w prosty sposób, przy zastosowaniu naszych rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych, pomoże uzyskać zero emisyjność Państwa Zakładu Produkcyjnego, przez zastosowanie innowacyjnych technologii wytwarzania zielonej energii i wodoru.

Budowa Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej obok Państwa zakładu, pozwoli uzyskać niezależność energetyczną w zakresie zakupu energii elektrycznej, gazu i paliw kopalnych. Przykładowy Blok Energetyczny o mocy 5MW pracy ciągłej przez cały rok, to budynek na działce, o powierzchni około 2500 m2, który wewnątrz zawiera innowacyjne rozwiązania hybrydowe, do wytwarzania zielonej energii.