ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE

Zakłady przemysłowe, które mają duże zapotrzebowanie na nośniki energii potrzebują tańszej oraz czystej energii, by zapewnić sobie konkurencyjność na rynku i długoterminowo świadczyć sprzedaż swoich produktów i usług. Rosnące ceny prądu i konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych skłaniają zakłady przemysłowe do zmiany swoich strategii w obszarze energetyki. Wiele z nich szuka możliwości dalszego obniżania zużycia energii, np. poprzez poprawę efektywności procesów produkcyjnych. Część zastanawia się ponadto, nad zmianą paliwa w już istniejących zakładach przemysłowych na bardziej przyjazne środowisku.

Dlatego wychodząc naprzeciw, jesteśmy wstanie zaproponować Państwu wdrożenie procesu Transformacji Energetycznej, która w prosty sposób przy zastosowaniu naszych rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych, pomoże uzyskać zeroemisyjność Państwa Zakładu Produkcyjnego przez zastosowanie innowacyjnych technologii wytwarzania zielonej energii i wodoru.

Budowa Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej obok Państwa Zakładu pozwoli uzyskać niezależność energetyczną w zakresie zakupu energii elektrycznej, gazu i paliw kopalnych. Przykładowy Blok Energetyczny o mocy 5MW pracy ciągłej przez cały rok to budynek na działce, o powierzchni około 2500 m2, który zawiera wewnątrz innowacyjne rozwiązania hybrydowe do wytwarzania zielonej energii. Zaletą budowy Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej, jest również to, że pozwoli produkować odpłatnie energię na potrzeby zewnętrznych firm i uzyskać dodatkowe przychody finansowe.