BEZEMISYJNA SIŁOWNIA ENERGETYCZNA

Energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię wiatru, biomasy (np. gazu wysypiskowego i biogazu), wodną, słoneczną (termiczną i fotowoltaiczną), energię geotermalną i pływów morskich. Te źródła odnawialne mają służyć jako alternatywa dla paliw kopalnych (ropy naftowej, węgla, gazu ziemnego) i paliwa jądrowego (uranu). Duży wpływ na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma ich koncentracja. Choć najobfitszym źródłem energii jest energia słoneczna, jest ona też najbardziej rozproszona. Energia wiatru może być bardziej skoncentrowana: pojedyncza turbina wiatrowa może mieć moc od kilku do kilkunastu megawatów. Elektrownie wodne w Polsce, wykorzystujące wodę spływającą z dużego obszaru, mogą wytwarzać moc rzędu megawatów, największa w Polsce elektrownia pompowo szczytowa wytwarza 716 MW.

Dzięki nowemu zastosowaniu praw fizyki, wykorzystaniu wielu bardzo unikalnych innowacji oraz połączeniu kilku unikalnych technologii udało nam się stworzyć innowacyjne oraz jak dotąd jedyne, stabilne, bez emisyjne i w pełni dostępne ekologiczne źródło energii, które z powodzeniem może konkurować ze znanymi elektrowniami OZE (słońce, wiatr, woda) oraz konwencjonalnymi elektrowniami opartymi na spalaniu paliw kopalnych (węgiel, gaz, ropa, uran).

BEZEMISYJNA SIŁOWNIA ENERGETYCZNA – BSE jest kilka razy bardziej efektywna niż inne znane na rynku rozwiązania do wytwarzania energii. Przykładowy moduł SIŁOWNI BEZEMISYJNEJ posiada nominalną moc 5 MW (produktywność: 8760h x 5 VMW = 43800 MWh/rok) i składa się z 10 generatorów o mocy ciągłej 5 MW działających stabilnie 24h/dobę. Wykorzystanie terenu dla siłowni 5 MW jest bardzo małe i wynosi ok 2500 m2. Siłownię Bezemisyjną możemy budować o dowolnej mocy w przedziale 1 – 50 MW przez połączenie wielu mniejszych modułów.

BEZEMISYJNA SIŁOWNIA ENERGETYCZNA 5 MW oraz PV – Elektrownia Fotowoltaiczna 45 MW są to instalacje o podobnej rocznej produkcji energii i posiadają parametry projektowe: BSE – produktywność 1 MW = 8760 MWh/rok, PV – produktywność 1 MW = 1100 MWh/rok; powierzchnia inwestycji/działki dla BSE – 0,25 ha dla PV – 35 ha; stabilność wytwarzania energii dla BSE – stabilne 24 h/dobę dla PV – niestabilne/działa tylko w słoneczne dni; czas uzyskania PnB dla BSE – 0,5 roku dla PV – min. 1,5 roku; wytwarzana energia przez BSE i PV jest energią ekologiczną.

Pozostałe argumenty korzystne dla projektu BSE: podatek gruntowy kilkadziesiąt razy mniejszy z powodu powierzchni inwestycji; Bezemisyjna Siłownia Energetyczna stoi przy zakładzie/odbiorcy energii – brak kosztów przesyłu i opłat mocowych; Dotacje UE dla BSE – jest technologią bardzo innowacyjną i przełomową dzięki czemu może być finansowana z dotacji unijnych. Koszty energii dla Klienta końcowego są o 30-50% (zależne od warunków współpracy) niższe od obecnych cen rynkowych. Dodatkowo BSE posiada pełne finansowanie inwestycji bez zaangażowania kapitałowego Klienta końcowego.