GRUPY SIECIOWE I HANDLOWE

Grupy sieciowe i handlowe to głównie galerie handlowe oraz największe sieci sprzedaży w Polsce, które posiadają kilka tysięcy placówek. Budowa kilku innowacyjnych ekologicznych Elektrowni Hybrydowych pozwoli na dostawy energii dla sieciowych odbiorców.

Budowa innowacyjnej ekologicznej Elektrowni Hybrydowej obok Państwa wybranego dużego obiektu oraz przesłanie energii sieciami przesyłowymi, pozwoli uzyskać niezależność energetyczną w zakresie zakupu czarnej energii elektrycznej, gazu i paliw kopalnych. Przykładowa Bezemisyjna Siłownia Energetyczna o mocy 5MW pracy ciągłej przez cały rok, to budynek na działce o powierzchni około 2500m2. Zaletą budowy Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej, jest również to, że pozwoli produkować odpłatnie energię na potrzeby zewnętrznych firm i uzyskać dodatkowe przychody finansowe.