GRUPY SIECIOWE I HANDLOWE

Grupy sieciowe i handlowe to głównie galerie handlowe oraz największe sieci sprzedaży w Polsce, które posiadają kilka tysięcy placówek. Budowa kilku innowacyjnych ekologicznych Elektrowni Hybrydowych pozwala na dostawy energii dla sieciowych odbiorców.

Budowa innowacyjnej i ekologicznej Elektrowni Hybrydowej obok wybranego przez Państwa dużego obiektu oraz przesyłanie energii sieciami przesyłowymi, pozwoli uzyskać niezależność energetyczną w zakresie zakupu czarnej energii elektrycznej, gazu i paliw kopalnych. Przykładowa Bezemisyjna Siłownia Energetyczna o mocy 5MW pracy ciągłej przez cały rok, to budynek na działce o powierzchni około 2500m2. Zaletą budowy Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej, jest również to, że pozwoli produkować odpłatnie energię na potrzeby zewnętrznych firm i uzyskać dodatkowe przychody finansowe.