GRUPA ENERGETYCZNA

Dzięki współpracy wielu podmiotów branżowych i inwestycyjnych został stworzony Program „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej”, który przy zastosowaniu naszych rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych nie obciąża budżetu Państwa przedsiębiorstwa. Na własny koszt zbudujemy Bezemisyjną Siłownię Energetyczną oraz przeprowadzimy modernizacje instalacji technicznych w Państwa zakładzie, dostosowując je do nowych źródeł zasilania. Państwa zysk to czynsz za dzierżawę terenu pod inwestycję oraz podpisanie umowy na odbiór energii z wartością niższą o 30 – 50% od cen rynkowych, bez kosztów inwestycyjnych. Dodatkowym atutem jest  korzystanie z bezemisyjnej energii, która jest całkowicie ekologiczna.

Grupę Energetyczną stanowią specjaliści i partnerzy technologiczni z wielu dziedzin biznesu, związani z tzw. energetyką alternatywną i są zaangażowani we współpracę w zależności od potrzeb oraz rozwoju projektu. Przedstawiona Oferta zawiera pełną usługę w zakresie przygotowania analiz i dokumentacji projektowej oraz w kolejnym etapie kompleksowej instalacji rozwiązań technologicznych.

Proponujemy Państwu usługi energetyczne, począwszy od przeprowadzenia ekspertyz, ustalenia śladu węglowego, sprzedaży energii, przeprowadzenia transformacji energetycznej, a kończąc na budowie Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej z pełnym finansowaniem. Partnerami naszych projektów są spółki branżowe i wykonawcze, instytucje badawczo – rozwojowe oraz podmioty funduszowe, które razem z nami realizują projekty energetyczne oraz finansowanie inwestycji. Wszystkie realizowane przez nas inwestycje tworzą ogromny potencjał rozwojowy, dzięki efektywnemu zarządzaniu ryzykiem technologicznym, jak również finansowym.

Strategia Gospodarki Niskoemisyjnej, a także inne prace analityczne, są realizowane przez wielu ekspertów branżowych pracujących zespołowo. Dzięki temu uzyskujemy bardzo precyzyjną ocenę obecnego stanu technicznego oraz znajdujemy właściwe zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Naszym celem jest poprawa funkcjonowania przedsiębiorstwa. Doświadczenia branżowe ekspertów, którzy na co dzień pracują przy wielu projektach energetycznych, pozwalają bardzo efektywnie wyznaczyć kierunki oraz technologie do zastosowania w Państwa Firmie w celu uzyskania rezultatów.  Ze względu na innowacyjność zaproponowanych przez nas rozwiązań technicznych, istnieje dodatkowo możliwość pozyskanie dotacji unijnych na realizowane projekty. Wszystkie opisane wcześniej w ofercie działania, to praca intelektualna wielu osób, które stworzą unikalną i innowacyjną koncepcję technologiczną dla funkcjonowania Państwa Przedsiębiorstwa. Obecnie nasza Grupa realizuje na terenie Polski kilkanaście ekspertyz i strategii niskoemisyjności oraz wiele inwestycyjnych projektów energetycznych.

Obecne ceny za media energetyczne są na tyle wysokie, że wiele firm zaczęło już szukać alternatywnych źródeł energii, lub ograniczać koszty w innych obszarach działalności. Prognozy kolejnych podwyżek nie są optymistyczne. W najbliższych latach czeka nas znaczący wzrost cen za energię elektryczną, w związku z czym ucierpią duże przedsiębiorstwa, które posiadają liczne zakłady przemysłowe i produkcyjne. Warto być o krok  przed skutkami wzrostu cen, dlatego jako wyspecjalizowany Dostawca Usług Energetycznych ESP (ang. Energy Service Provider), proponujemy Państwu specjalny pakiet usług energetycznych, który pozwoli uzyskać Państwa przedsiębiorstwu niezależność energetyczną, a także neutralność klimatyczną CO₂.

Oferta skierowana jest głównie do dużych i średnich przedsiębiorstw, gdzie zakup energii wynosi minimum 3 GWh/rok. Moc Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej jaką budujemy na terenie Odbiorcy wynosi min. 1 MW. Cały proces inwestycyjny nie obciąża budżetu Klienta i jest realizowany na nasz koszt.

Poszczególne usługi mogą być realizowane razem lub niezależnie, według potrzeb.

UCZESTNICY PROJEKTU BEZPŁATNEJ TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ:
– 12 FIRM TECHNOLOGICZNYCH
– 2 FUNDUSZE INWESTYCYJNE
– 3 INSTYTUCJE NAUKOWE
– 2 KANCELARIE PRAWNE
– 15 EKSPERTÓW

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie USŁUG ENERGETYCZNYCH zapraszamy.

PARTNERZY PROJEKTU

Green Broker

Eebd.eu

Centrum Obsługi Inwestycji

TVGreen.eu

Baseeu.com

NEWSID.org