GRUPA ENERGETYCZNA

Dzięki współpracy wielu podmiotów branżowych i inwestycyjnych został stworzony Program „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej”, który przy zastosowaniu naszych rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych nie obciąża budżetu Państwa przedsiębiorstwa. Na własny koszt budujemy Bezemisyjną Siłownię Energetyczną oraz modernizujemy instalacje techniczne w zakładzie, dostosowując je do nowych źródeł zasilania. Państwa zysk to czynsz za dzierżawę terenu pod inwestycję, oraz podpisanie umowy na odbiór energii z wartością niższą o 30 – 50% od cen rynkowych bez kosztów inwestycyjnych. Ponadto wartością dodaną jest korzystanie z w pełni ekologicznej, bezemisyjnej energii.

Grupę Energetyczną stanowią specjaliści i partnerzy technologiczni z wielu dziedzin biznesu, związani z tzw. energetyką alternatywną i są angażowani macierzowo w zależności od potrzeb oraz rozwoju projektu. Przedstawiona oferta zawiera pełną usługę w zakresie przygotowania analiz i dokumentacji projektowej oraz w kolejnym etapie kompleksowej instalacji rozwiązań technologicznych.

Proponujemy Państwu usługi energetyczne począwszy od przeprowadzenia ekspertyz, ustalenia śladu węglowego, sprzedaży energii, przeprowadzenia transformacji energetycznej, a kończąc na budowie Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej z pełnym finansowaniem. Partnerami naszych projektów jest kilkanaście spółek branżowych i wykonawczych, instytucje badawczo – rozwojowe oraz podmioty funduszowe, które razem realizują projekty energetyczne oraz finansowanie inwestycji. Wszystkie realizowane przez nas inwestycje tworzą ogromny potencjał rozwojowy, dzięki efektywnemu zarządzaniu ryzykiem technologicznym, jak również finansowym.

Strategia Gospodarki Niskoemisyjnej oraz inne prace analityczne dla Państwa, będą realizowane przez wielu ekspertów branżowych z firm Grupy pracujących zespołowo, dzięki czemu uzyskamy bardzo precyzyjną ocenę obecnie istniejącego stanu technicznego, oraz właściwe zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w celu poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Doświadczenia branżowe ekspertów, na co dzień pracujących przy wielu projektach energetycznych, pozwalają bardzo efektywnie wyznaczyć kierunki oraz technologie do zastosowania w Państwa Firmie.  Dodatkowo posiadamy bardzo tanie źródło finansowania takich projektów energetycznych. Ze względu na innowacyjność zaproponowanych przez nas rozwiązań technicznych, istnieje dodatkowo możliwość pozyskanie dotacji unijnych na realizowane projekty. Wszystkie opisane wcześniej w ofercie działania, to praca intelektualna wielu fizycznych osób z wymienionych firm, które stworzą unikalną i innowacyjną koncepcje technologiczną funkcjonowania Państwa Przedsiębiorstwa. Obecnie nasza Grupa realizuje na terenie Polski w podobnym modelu biznesowym kilkanaście ekspertyz i strategii niskoemisyjności, oraz wiele projektów energetycznych inwestycyjnych.

Obecne ceny za media energetyczne są na tyle wysokie, że wiele firm zaczęło już szukać alternatywnych źródeł energii, lub ograniczać do minimum koszty w innych obszarach działalności. Prognozy kolejnych podwyżek nie są optymistyczne i w najbliższych latach czeka nas znaczący wzrost cen, na których ucierpią zwłaszcza duże przedsiębiorstwa, które posiadają liczne zakłady przemysłowe i produkcyjne o znaczącym udziale energii w kosztach produkcji. Warto być krok do przodu przed skutkami wzrostu cen, dlatego jako wyspecjalizowany Dostawca Usług Energetycznych ESP (ang. Energy Service Provider) proponujemy Państwu specjalny pakiet usług energetycznych, który pozwoli uzyskać Państwu niezależność energetyczną, a także neutralność klimatyczną CO₂.

Oferta skierowana jest głównie do dużych i średnich przedsiębiorstw, u których zakup energii wynosi minimum 3 GWh/rok. Moc Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej jaką budujemy na terenie Odbiorcy wynosi min. 1 MW. Cały proces inwestycyjny nie obciąża budżetu Klienta i jest realizowany na nasz koszt.

Poszczególne usługi mogą być realizowane razem lub niezależnie, według potrzeb.

UCZESTNICY PROJEKTU BEZPŁATNEJ TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ:
– 12 FIRM TECHNOLOGICZNYCH
– 2 FUNDUSZE INWESTYCYJNE
– 3 INSTYTUCJE NAUKOWE
– 2 KANCELARIE PRAWNE
– 15 EKSPERTÓW

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą w zakresie USŁUG ENERGETYCZNYCH zapraszamy.

PARTNERZY PROJEKTU

Green Broker

Eebd.eu

Centrum Obsługi Inwestycji

TVGreen.eu

Baseeu.com

NEWSID.org