W obliczu rosnących cen energii i coraz bardziej rygorystycznych wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska, nasza firma oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Skupiamy się na dostarczaniu rozwiązań, które nie tylko przyczyniają się do redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, ale także generują oszczędności kosztów operacyjnych.

Nasza oferta obejmuje:

 • Audyt Energetyczny: Nasz zespół ekspertów przeprowadzi szczegółowy audyt energetyczny Państwa przedsiębiorstwa, identyfikując kluczowe obszary, w których można osiągnąć oszczędności energii. Jest to fundament do opracowania skutecznych strategii poprawy efektywności energetycznej,
 • Modernizacja Izolacji Termicznej: Doradzamy w zakresie poprawy izolacji termicznej budynków, okien i drzwi, co jest kluczowe dla utrzymania ciepła zimą i utrzymania chłodu latem, ograniczając tym samym potrzebę dodatkowego ogrzewania i klimatyzacji,
 • Implementacja Energii Odnawialnej: Wspieramy w wyborze i wdrożeniu systemów wykorzystujących źródła energii odnawialnej, takie jak panele fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, w celu zmniejszenia zależności od tradycyjnych źródeł energii,
 • Efektywność Oświetleniowa: Proponujemy rozwiązania w zakresie energooszczędnego oświetlenia, w tym zastosowanie technologii LED oraz systemów inteligentnego zarządzania oświetleniem, znacznie redukujących zużycie energii,
 • Optymalizacja Procesów Przemysłowych: Analizujemy i udoskonalamy procesy produkcyjne, wprowadzając technologie i metody pracy zwiększające efektywność energetyczną,
 • Rozwiązania dla Transportu Niskoemisyjnego: Promujemy ekologiczne opcje transportu, które pomagają zmniejszyć emisję spalin i zużycie paliw kopalnych,
 • Energooszczędne Urządzenia: Doradzamy w zakresie wyboru i stosowania energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego i przemysłowego, co przekłada się na niższe rachunki za energię,
 • Systemy Zarządzania Energią: Implementujemy zaawansowane systemy monitorowania i zarządzania energią, umożliwiające optymalizację zużycia i wykrywanie obszarów marnotrawstwa,
 • Usprawnienie Systemów Ogrzewania i Chłodzenia: Oferujemy rozwiązania dotyczące efektywnego ogrzewania i chłodzenia, minimalizujące straty energii,
 • Programy Edukacyjne i Świadomość Energetyczna: Organizujemy szkolenia dla pracowników i interesariuszy, mające na celu podniesienie świadomości na temat efektywności energetycznej i praktycznych sposobów oszczędzania energii.

Naszym celem jest wspieranie Państwa przedsiębiorstwa w osiągnięciu wyższej efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju, zgodnie z obecnymi i przyszłymi wymogami prawnymi. Zapraszamy do współpracy i rozpoczęcia procesu transformacji energetycznej z naszą pomocą.

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Poprawa efektywności energetycznej to ograniczenie kosztów energii poprzez zmniejszenie jej zużycia, rozumiane jako stosunek uzyskanego efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Poprawa efektywności energetycznej ma na celu zredukowanie zużycia energii w przedsiębiorstwach, co jest zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o poprawie efektywności energetycznej. Realizacja tego celu odbywa się przez implementację działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Obejmuje to wszelkie zmiany lub udoskonalenia wprowadzone w obiektach, urządzeniach technicznych lub instalacjach, które prowadzą do maksymalizacji oszczędności energii pierwotnej.

Racjonalne wykorzystywanie energii oraz prowadzenie działań zmniejszających poziom jej zużycia sprawiają, że przedsiębiorstwo może działać wydajniej, oszczędniej i może stać się bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

Wachlarz możliwości w zakresie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, a tym samym obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa jest bardzo szeroki. W wielu przypadkach działania nie wymagają stosowania zaawansowanych technologii, lecz związane są z typowymi operacjami optymalizacyjnymi w zakresie procesów i infrastruktury energetycznej przy małych lub średnich nakładach inwestycyjnych.

Do takich działań można zaliczyć:

 • procesy produkcji towarów – bardziej efektywne użycie sprężonego powietrza, kondensatorów, przełączników i zaworów, użycie automatycznych i zintegrowanych systemów, aktywnych trybów oczekiwania,
 • silniki i napędy – większe zastosowanie elektronicznych urządzeń kontrolnych, napędy bezstopniowe, zintegrowane programowanie użytkowe, zmiana częstotliwości, silniki elektryczne o dużej efektywności,
 • wentylatory, napędy bezstopniowe i wentylacja – nowe urządzenia/systemy zwiększające oszczędzanie energii, wykorzystanie naturalnej wentylacji,
 • zarządzanie aktywnym reagowaniem na popyt – zarządzanie obciążeniem, systemy do wyrównywania szczytowych obciążeń sieci,
 • wysoko efektywna kogeneracja – urządzenia do skojarzonego wytwarzania ciepła i produkcji energii elektrycznej,
 • ogrzewanie i chłodzenie – pompy cieplne, nowe efektywne kotły,
 • izolacja i wentylacja – izolacja ścian i dachów (niski współczynnik przenikania ciepła), podwójne lub potrójne szyby w oknach, pasywne ogrzewanie i chłodzenie, efektywność energetyczna i termomodernizacja budynku,
 • ciepła woda – instalacja nowych urządzeń, ich bezpośrednie i efektywne wykorzystanie w ogrzewaniu przestrzeni,
 • oświetlenie – modernizacja oświetlenia, nowe wydajne żarówki i oporniki, systemy cyfrowych układów kontroli, używanie detektorów ruchu w budynkach handlowych,
 • gotowanie i chłodnictwo – nowe, wydajne urządzenia, systemy odzysku ciepła,
 • pozostały sprzęt i urządzenia – urządzenia do skojarzonego wytwarzania ciepła i produkcji energii elektrycznej, nowe wydajne urządzenia, sterowniki czasowe dla optymalnego zużycia energii, instalacja kondensatorów w celu redukcji mocy biernej, transformatory o niewielkich stratach,
 • produkcja energii z odnawialnych źródeł i zmniejszenie ilości energii nabywanej – kolektory słoneczne i krajowe źródła termalne do uzyskania ciepłej wody użytkowej, ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń wspomagane energią słoneczną.

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Zapraszamy zainteresowanych współpracą w zakresie usług energetycznych.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

ML

AON

ELQ

BORGA

PEXPOOL

GREEN ENERGY

ZPUE

DACPOL

PODKARPACKA

Smart Building

COPADATA

Elektrometal

EPS

ZPAS

Airpol

INSIGNIA

FREO

BlueBoson

Prosta Kreska

Śląska

KD&D

BaseID.eu

Rada Ekspertów

Green Power Solutions

Greco

ForumID.org

TVgreen.eu

Europerspektywy

Świat Elit

LEX