PROJEKTY SAMORZĄDOWE

Samorządy mają duży wpływ na realizację polskiej polityki klimatycznej i energetycznej, ponieważ coraz więcej gmin decyduje się na inwestycje w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Za udziałem samorządów w projektach dotyczących energii i klimatu stoją motywy pragmatyczne takie jak oszczędność, lokalny rozwój, chęć poprawy stanu środowiska naturalnego. Zainteresowanie zieloną energią oraz modernizacją budynków czy oświetlenia wynika z chęci zwiększenia efektywności energetycznej, która ma przynieść wszystkim realne oszczędności. Źródło finansowania takich projektów to głównie środki unijne na transformację energetyczną, w podziale których ma uczestniczyć Ministerstwo Rozwoju i Technologii poprzez m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niezależnie ten cel można zrealizować z naszym udziałem przez uruchomienie  Spółdzielni Energetycznej oraz wybudowanie Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej finansowanej przez nasze Fundusze Inwestycyjne.