FARMY PV i WIND

Energia elektryczna generowana przez farmy wiatrowe charakteryzuje się zmienną mocą, co sprawia, że jej dostosowanie do szczytowego zapotrzebowania na prąd lub roli podstawowego źródła energii jest utrudnione. Pomimo tych ograniczeń, farmy wiatrowe mogą pełnić istotną rolę jako uzupełniający składnik energetycznego miksu, dostarczając energii w okresach o niższym zapotrzebowaniu.

Z kolei farmy fotowoltaiczne reprezentują przyszłość odnawialnych źródeł energii. Ich kluczowe zalety obejmują wysoką wydajność, długi czas pracy, szybki i łatwy montaż, oraz zdolność do bezobsługowego funkcjonowania. Niemniej jednak, ze względu na zależność od nasłonecznienia, ich działanie jest ograniczone do dni o dobrych warunkach atmosferycznych, co stanowi pewne wyzwanie.

Instalacja Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej w strukturze energetycznej farmy oraz na jej terenie wprowadza stabilność wytwarzania energii, znacznie poprawiając rentowność projektu nawet o 100%. Dzięki temu, gdy farmy PV i wiatrowe generują energię, a Bezemisyjna Siłownia Energetyczna działa jako wsparcie, można skutecznie zniwelować wahania mocy, dostarczając bardziej stabilne i niezawodne źródło energii. To zintegrowane podejście może wpływać korzystnie nie tylko na ekologiczną wydajność, ale także na ekonomiczną efektywność farm energetycznych.