FARMY PV i WIND

Energia elektryczna wytwarzana przez farmę wiatrową ma zmienną moc, którą można oszacować tylko w przybliżeniu. W związku z tym, to źródło energii  nie nadaje się  do stosowania w szczycie zapotrzebowania na prąd oraz jako zaopatrzenie podstawowe. Może stanowić uzupełniającą część energetycznego miksu.

Farmy fotowoltaiczne są przyszłością odnawialnych źródeł energii. Do ich głównych zalet należy: wysoka wydajność, długi czas pracy, szybki i łatwy montaż oraz działanie bezobsługowe. Jednak taka instalacja działa tylko w słoneczne dni, posiada jeden krytyczny parametr tj. niestabilność wytwarzania energii.

Instalując Bezemisyjną Siłownie Energetyczną w infrastrukturze energetycznej farmy i na jej terenie, powodujemy jej stabilizację wytwarzania energii oraz wzrost rentowności takiego projektu nawet o 100%.