FARMY PV i WIND

Energia elektryczna wytwarzana przez farmę wiatrową ma zmienną moc, którą można tylko w przybliżeniu oszacować. Energetyka ta, nie bardzo nadaje się więc do stosowania w szczycie zapotrzebowania na prąd oraz jako zaopatrzenie podstawowe. Może stanowić uzupełniającą część energetycznego miksu.

Farmy fotowoltaiczne są przyszłością odnawialnych źródeł energii. Do ich głównych zalet należy: wysoka wydajność, długi czas pracy, szybki i łatwy montaż oraz działanie bezobsługowe. Jednak taka instalacja działa tylko w słoneczne dni.

Te źródła odnawialne posiadające wiele zalet, mają jeden krytyczny parametr tj. niestabilność wytwarzania energii. Instalując Bezemisyjną Siłownie Energetyczną w infrastrukturze energetycznej farmy i na jej terenie, powodujemy jej stabilizację wytwarzania energii oraz wzrost rentowności takiego projektu nawet o 100%.