KUPNO / SPRZEDAŻ PROJEKTÓW OZE

Jako partner biznesowy jesteśmy zainteresowani zakupem od Państwa projektów odnawialnych źródeł energii.

Zakup projektów odnawialnych źródeł energii (OZE) jest procesem, w którym nabywamy gotowe lub będące w trakcie realizacji projekty związane z energią odnawialną, takie jak farmy wiatrowe, elektrownie słoneczne, hydroelektrownie czy biogazownie. Działając w sektorze energetycznym, dążymy do dywersyfikacji swoich źródeł energii i zwiększenia udziału energii odnawialnej w swoim portfelu.

Oto kilka kluczowych aspektów i korzyści związanych z odkupywaniem projektów OZE:

 • Due Diligence:
  Proces zakupu zaczyna się od szczegółowej analizy (due diligence), która obejmuje ocenę prawno-finansową, techniczną oraz środowiskową projektu. Celem jest zidentyfikowanie wszelkich ryzyk, zobowiązań oraz potencjalnych korzyści związanych z projektem.
 • Wycena:
  Następnie ustalamy wartość projektu. Wycena zależy od wielu czynników, takich jak aktualny stan techniczny, przewidywana wydajność, lokalizacja, istniejące umowy na sprzedaż energii (PPA), dotacje i zachęty rządowe.
 • Negocjacje i Umowa:
  Po wycenie następuje faza negocjacji, w której uzgadniamy warunki transakcji. Po osiągnięciu porozumienia podpisywana jest umowa kupna-sprzedaży.
 • Integracja i Zarządzanie:
  Po zakupie inwestor musi zintegrować projekt z własnym portfelem energetycznym, co może wymagać modyfikacji infrastrukturalnych lub operacyjnych, a także ustanowienia zarządzania i monitoringu.
 • Korzyści:
  Przyspieszenie Wdrażania OZE:

Zakup gotowych projektów pozwala szybciej zwiększyć udział energii odnawialnej w produkcji energii, omijając często długotrwały i skomplikowany proces rozwijania projektów od podstaw.

Zakup projektów OZE pozwala firmom energetycznym na dywersyfikację swoich źródeł energii, co zwiększa stabilność dostaw i zmniejsza zależność od paliw kopalnych.

Odkupywanie projektów odnawialnych źródeł energii (OZE) jest często stosowaną praktyką w branży energetycznej, mającą na celu przyspieszenie transformacji energetycznej i zwiększenie udziału zielonej energii w miksie energetycznym. Proces ten może obejmować różne aspekty, od inicjalnej oceny projektu, przez negocjacje finansowe, po integrację projektu z istniejącym portfelem energetycznym.

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Zapraszamy zainteresowanych współpracą w zakresie usług energetycznych.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

Green Broker

Eebd.eu

Centrum Obsługi Inwestycji

TVGreen.eu

Baseeu.com

NEWSID.org