CIEPŁOWNIE MIEJSKIE

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło ważny dialog na temat przyszłości ciepłownictwa w Polsce, prezentując „Strategię dla ciepłownictwa do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku”. Ten dokument wyznacza ścieżkę do zrównoważonej przemiany sektora ciepłowniczego, zgodnej z narodowymi celami energetycznymi i klimatycznymi oraz wymogami Unii Europejskiej.

Cele Strategii Ciepłowniczej:

  • integracja z polityką energetyczną Polski i planami klimatycznymi UE, w tym pakietem „Fit for 55”,
  • przejście na systemy ciepłownicze o wysokiej efektywności, wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE) i technologie kogeneracyjne,
  • znaczne zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, poprawiając tym samym jakość powietrza.

Kluczowe Działania:

  • Modernizacja Infrastruktury Ciepłowniczej: Aby sprostać wymogom dyrektywy UE dotyczącej efektywności energetycznej, polskie ciepłownie miejskie muszą podjąć intensywne działania modernizacyjne, przestawiając się na bardziej ekologiczne i efektywne systemy.
  • Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii: Integracja OZE, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna oraz biomasa, z systemami ciepłowniczymi, jest kluczowa dla redukcji emisji CO₂ i zwiększenia efektywności energetycznej.
  • Wsparcie Unijne dla Innowacji: Dzięki dostępnym środkom unijnym, polskie ciepłownie mają szansę na znaczącą transformację, wprowadzając innowacyjne technologie, które pozwolą na zwiększenie udziału OZE i kogeneracji w produkcji ciepła.
  • Poprawa Jakości Powietrza: Przyłączanie nowych budynków do sieci ciepłowniczych i zastępowanie starych kotłów węglowych nowoczesnymi rozwiązaniami, jak kotły elektryczne zasilane z bezemisyjnych źródeł, przyczyni się do znacznej poprawy jakości powietrza w miastach.

Wyzwania i Szanse:

Realizacja strategii ciepłowniczej do 2030 i 2040 roku jest zarówno wyzwaniem, jak i szansą dla Polski na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego, poprawę zdrowia publicznego oraz osiągnięcie zobowiązań klimatycznych. Kluczem do sukcesu będzie współpraca między rządem, samorządami, sektorem ciepłowniczym oraz mieszkańcami, mająca na celu wspólne dążenie do zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Przyłączanie nowych budynków do sieci ciepłowniczych to rozwiązanie, które przyczynia się do poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Zastąpienie starych kotłów węglowych np. kotłami elektrycznymi, zasilanymi z bezemisyjnych źródeł energii, takich jak Bezemisyjna Siłownia Energetyczna, w połączeniu z systemem elektrycznego ogrzewania wody, pozwoli na obniżenie emisji CO₂ w sektorze ciepłowniczym o 40 – 43% do roku 2030. Tym samym Polska będzie miała szansę zrealizować europejskie zobowiązania dotyczące ograniczania emisji.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane strony do aktywnego udziału w transformacji ciepłownictwa miejskiego, kształtując tym samym przyszłość energetyczną Polski w duchu zrównoważonego rozwoju i innowacji. Razem możemy osiągnąć ambitne cele i zapewnić lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń.

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Zapraszamy zainteresowanych współpracą w zakresie usług energetycznych.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

Green Broker

Eebd.eu

Centrum Obsługi Inwestycji

TVGreen.eu

Baseeu.com

NEWSID.org