POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH

Serwis internetowy przetwarza dane użytkowników. Przetwarzamy dane użytkowników, wyłącznie w celach objaśnionych w niniejszym oświadczeniu, o ochronie danych oraz w celach podanych przy zapisywaniu danych. Cele te to przede wszystkim realizacja zgłoszeń, zapytań oraz udostępnianie, personalizacja, rozwój i bezpieczeństwo naszych usług. Wykorzystujemy także dane użytkowników w celach takich jak rozwój produktów, badania naukowe oraz badania rynku, w celu optymalizacji procesów biznesowych, zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania naszych usług oraz reklamy spersonalizowanej.
Przekazujemy dane użytkownika jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone według prawa. Z niektórymi usługodawcami współpracujemy bardzo ściśle, na przykład w zakresie obsługi – Podmioty przetwarzające uzyskują dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi, oraz dostawy użytkownikowi zamówionego towaru.

 

KLAUZULA RODO

W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Green HUB PL  z siedzibą ul. Daszyńskiego 2b, 00-843 Warszawa,
2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, prosimy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD):
a) pod adresem e-mail: biuro@hubid.org,
b) listownie na adres: Green HUB PL z siedzibą ul. Daszyńskiego 2b, 00-843 Warszawa,
c) telefonicznie: (+48) 601 92 1111 / (+48) 601 94 1111
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z zawarcia i realizacji umowy oraz w celu utrzymania kontaktów, na podstawie:
a) art. 6 ust 1 lit. b) i c) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas np. w związku z archiwizacją,
b) art. 6 ust 1 lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę pomiędzy naszym uzasadnionym interesem a Państwa podstawowymi prawami i wolnościami (weryfikacja złożonych ofert, weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom, działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń a także ochrona przed takimi roszczeniami).
4) Dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom działającym na zlecenie i w imieniu Green HUB PL (np. podmiotom wspierającym systemy informatyczne), organom i podmiotom określonym w przepisach prawa (np. podmiotom, które weryfikują prowadzenie rozliczeń finansowych
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, spełnienia obowiązków archiwizacyjnych oraz okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami – co do zasady nie dłużej niż przez 10 lat od momentu powstania zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W ramach określonych wymogów ustawowych Użytkownikowi przysługują następujące ustawowe prawa ochrony danych:
1) prawo do informacji (artykuł 15 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych),
2) prawo do usunięcia (artykuł 17 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych),
3) prawo do korekty (artykuł 16 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych),
5) prawo do przenoszalności danych (artykuł 20 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych),
6) prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych (artykuł 77 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych),
7) prawo do odwołania zgody (artykuł 7 ustęp 3 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) oraz
8) prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (artykuł 21 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).
W celu realizacji swoich praw oraz w innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem przesyłając korespondencję elektronicznie pod adres e-mail: biuro@hubid.org lub listownie, na adres siedziby Administratora: Green HUB PL z siedzibą ul. Daszyńskiego 2b, 00-843 Warszawa.

 

TERMIN USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne dla celów wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Możemy też przechowywać dane osobowe użytkowników do innych celów, np. dopóki ustawa pozwala nam na dalsze ich przechowywanie do określonych celów, łącznie z obroną roszczeń prawnych.

 

PLIKI COOKIES

(tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Green HUB PL z siedzibą ul. Daszyńskiego 2b, 00-843 Warszawa.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych tzn. pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

SERWIS

Jesteśmy Multi Platformą Sprzedażową, która łączy Klientów posiadających potrzeby oraz ofertę produktów i usług dużych i średnich Przedsiębiorstw w zakresie Transformacji Energetycznej Polski. Naszym głównym celem jest wspieranie działań efektywnych energetycznie i wpisujących się w założenia zrównoważonego rozwoju zgodnie z polityką klimatyczną UE, głównie w sektorze przemysłu, budownictwa, energetyki, ciepłownictwa. Proponujemy Państwu usługi począwszy od przeprowadzenia transformacji energetycznej, ustalenia śladu węglowego, sprzedaży energii kończąc na budowie Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej z pełnym finansowaniem. Partnerami naszych projektów jest kilkanaście spółek branżowych i wykonawczych oraz instytucji badawczo – naukowych, które razem realizują projekty energetyczne oraz finansowanie inwestycji. Wszystkie realizowane przez nas inwestycje tworzą ogromny potencjał rozwojowy, dzięki efektywnemu zarządzaniu ryzykiem technologicznym, jak również finansowym.

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA BOK

Nasz oddany zespół z Biura Obsługi Klienta jest do dyspozycji i zawsze chętnie odpowie na Państwa pytania i wątpliwości. Można uzyskać pomoc dzwoniąc pod numer telefonu (+48) 601 92 1111 / (+48) 601 94 1111 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00) lub wysyłając e-mail na adres: biuro@hubid.org.

ZOSTAŃ PARTNEREM TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Zapraszamy zainteresowanych współpracą w zakresie usług energetycznych.

UCZESTNICY GREEN HUB PL

Green Broker

Eebd.eu

Centrum Obsługi Inwestycji

TVGreen.eu

Baseeu.com

NEWSID.org