SMART POWER PLANT

Green Energy – Smart Power Plant  jest innowacyjną elektrownią  do wytwarzania zielonej energii, która łączy w sobie kilka innowacyjnych rozwiązań technologicznych w jeden system. Rozwiązanie to jest dedykowane do wytwarzania energii na dużych powierzchniach poza obszarem zurbanizowanym i w bliskim sąsiedztwie GPZ lub odbiorcy końcowego energii.