PALIWA SYNTETYCZNE

Paliwa syntetyczne są wytwarzane za pomocą różnorodnych procesów chemicznych. Już w latach 30. XX wieku w Polsce istniały zakłady produkujące syntetyczną benzynę. Produkcję tę zakończono w latach 50., głównie ze względu na niższe koszty ropy naftowej. Współczesne procesy, takie jak np. Fischera-Tropsa, umożliwiają produkcję paliw ciekłych zarówno z odnawialnych źródeł, jak energia słoneczna, wiatry, biomasa, jak i ze źródeł nieodnawialnych, takich jak gaz ziemny czy węgiel, przy jednoczesnym redukowaniu emisji gazów cieplarnianych.

Paliwa syntetyczne są produkowane w taki sposób, że z założenia neutralizują ilość emitowanych gazów cieplarnianych i eliminują emisję tlenków siarki i azotu podczas transportu.

Szczególnie korzystne są paliwa syntetyczne wytwarzane przy użyciu energii z odnawialnych źródeł, gdyż są one w 100% neutralne pod względem emisji. Ilość emitowanego CO2 jest dokładnie taka sama, jaką wcześniej pobrano z atmosfery do produkcji paliwa. Warto podkreślić, że zastosowanie paliw syntetycznych nie wymaga budowy nowych silników, mogą być stosowane w istniejących pojazdach spalinowych.

Proces produkcji paliw syntetycznych może wykorzystywać różne surowce, takie jak gaz ziemny (GTL), węgiel (CTL) czy biomasa (BTL). Obecnie najbardziej rozwinięte i powszechnie stosowane są metody produkcji z gazu ziemnego, węgla i wykorzystanie paliw kopalnych do produkcji benzyny syntetycznej. Z kolei wykorzystanie biomasy stanowi nową, zrównoważoną metodę pozyskiwania paliw syntetycznych, zalecaną w kontekście walki z globalnym ociepleniem.