PALIWA SYNTETYCZNE

Paliwa syntetyczne wytwarzane są w różnych procesach chemicznych. W Polsce w latach 30, na terenie Polski istniało kilka zakładów produkujących syntetyczną benzynę. Proces produkcji zakończono w latach 50, ponieważ tańsza w pozyskiwaniu była ropa naftowa. Procesy np. Fischera-Tropsa umożliwiają produkcję paliwa ciekłego ze źródeł odnawialnych takich jak energia słoneczna, wiatry, biomasa lub z surowców nieodnawialnych takich jak gaz ziemny czy węgiel przy wykorzystaniu technologii redukującej emisję gazów cieplarnianych.

Paliwa syntetyczne ze względu na charakter produkcji, z założenia neutralizują ilość emitowanych do atmosfery gazów oraz eliminują emisję tlenków siarki i azotu podczas transportu.

Paliwa syntetyczne, które powstają przy użyciu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii są w 100% neutralne pod względem emisji. Dokładnie ta sama ilość emitowanego CO2 wcześniej pobierana jest z atmosfery do produkcji paliwa. Zastosowanie paliw syntetycznych nie wpływa na konieczność budowy nowych silników, mogą one być stosowane do aktualnie posiadanych samochodów spalinowych.

Paliwa syntetyczne mogą być produkowane z gazu ziemnego (GTL), węgla (CTL) lub z biomasy (BTL).  W chwili obecnej proces produkcyjny z gazu ziemnego, węgla oraz wykorzystanie paliw kopalnych do produkcji benzyny syntetycznej są najbardziej rozwinięte oraz rozpowszechnione. Wykorzystanie biomasy to nowy sposób na pozyskanie paliw syntetycznych, rekomendowanym w ramach promocji walki z globalnym ociepleniem.