DLA DUŻYCH ODBIORCÓW ENERGII

Wiemy, że przedsiębiorstwa o dużym zapotrzebowaniu na nośniki energii w celu zapewnienia konkurencyjności swoich firm potrzebują taniej oraz czystej energii by móc długoterminowo realizować godziwą marżę ze sprzedaży swoich produktów i usług.

Niestety jak wskazują aktualne prognozy ceny energii i surowców energetycznych będą rosły (nawet kilkadziesiąt procent rok do roku) ze względu na:

  • wzrost popytu na nośniki energetyczne,
  • ograniczoną podaż kopalnych nośników energii,
  • rosnącą presję klimatyczną,
  • przestarzały system energetyczny.

Tym niekorzystnym trendom można przeciwdziałać poprzez możliwie szybkie wdrożenie w danym przedsiębiorstwie procesu transformacji energetycznej.

Niestety realizacja procesu transformacji energetycznej jest dość skomplikowany i wymaga od przedsiębiorstwa zaangażowania bardzo specjalistycznej wiedzy w celu przygotowania założeń zadania inwestycyjnego, opracowania dokumentacji technicznej, uzyskania stosownych zgód i pozwoleń a także pozyskania finansowania dla danej inwestycji.

Wychodząc na przeciw potrzebą i oczekiwaniom przedsiębiorstw o dużym zapotrzebowaniu na energię nasza firma jako wyspecjalizowany Dostawca Usług Energetycznych ESP (ang. Energy Service Provider) świadczący kompleksowe usługi w zakresie: identyfikacji, inwentaryzacji, projektowania, zarządzania, realizacji i finansowania procesów inwestycyjnych związanych z energetyką alternatywną oraz neutralnością klimatyczną, dysponującym wiedzą, kompetencjami a także szeregiem rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie procesu inwestycyjnego w sposób nie obciążający budżetu przedsiębiorstwa, opracowaliśmy specjalny program polegający na przeprowadzeniu „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” w obszarze działania danego przedsiębiorstwa o dużym zapotrzebowaniu na nośniki energii.

Udział w programie „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny.

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo jest zainteresowane wdrożeniem naszego autorskiego programu „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” w celu dokonania dodatkowych uzgodnień dotyczących współpracy prosimy o kontakt.

DLA MAŁYCH ODBIORCÓW ENERGII

Wiemy, że przedsiębiorstwa o małym lub średnim zapotrzebowaniu na nośniki energii w celu zapewnienia konkurencyjności swoich firm potrzebują taniej oraz czystej energii by móc długoterminowo realizować godziwą marżę ze sprzedaży swoich produktów i usług.

Niestety jak wskazują aktualne prognozy ceny energii i surowców energetycznych będą rosły (nawet kilkadziesiąt procent rok do roku) ze względu na:

  • wzrost popytu na nośniki energetyczne,
  • ograniczoną podaż kopalnych nośników energii,
  • rosnącą presję klimatyczną,
  • przestarzały system energetyczny.

Tym niekorzystnym trendom można przeciwdziałać poprzez możliwie szybkie wdrożenie w danym przedsiębiorstwie procesu transformacji energetycznej.

Niestety realizacja procesu transformacji energetycznej jest dość skomplikowany i wymaga od przedsiębiorstwa zaangażowania bardzo specjalistycznej wiedzy w celu przygotowania założeń zadania inwestycyjnego, opracowania dokumentacji technicznej, uzyskania stosownych zgód i pozwoleń a także pozyskania finansowania dla danej inwestycji.

Wychodząc na przeciw potrzebą i oczekiwaniom przedsiębiorstw o małym lub średnim zapotrzebowaniu na energię nasza firma jako wyspecjalizowany Dostawca Usług Energetycznych ESP (ang. Energy Service Provider) świadczący kompleksowe usługi w zakresie: identyfikacji, inwentaryzacji, projektowania, zarządzania, realizacji i finansowania procesów inwestycyjnych związanych z energetyką alternatywną oraz neutralnością klimatyczną, dysponującym wiedzą, kompetencjami a także szeregiem rozwiązań technicznych, prawnych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie procesu inwestycyjnego w sposób nie obciążający budżetu przedsiębiorstwa, opracowaliśmy specjalny program polegający na przeprowadzeniu „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” w obszarze działania danego przedsiębiorstwa o małym lub średnim zapotrzebowaniu na nośniki energii.

Udział w programie „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny.

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo jest zainteresowane wdrożeniem naszego autorskiego programu „Bezpłatnej Transformacji Energetycznej” w celu dokonania dodatkowych uzgodnień dotyczących współpracy prosimy o kontakt.