UMOWA O POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Umowa o poprawę efektywności energetycznej EPC (ang. Energy Performance Contracting) to umowa pomiędzy beneficjentem a dostawcą realizującym środek poprawy efektywności energetycznej, weryfikowana i monitorowana, w trakcie całego okresu jej obowiązywania, zgodnie z którą inwestycje (roboty, dostawy, usługi) są spłacane z efektu realizacji, w odniesieniu do uzgodnionego w umowie poziomu poprawy efektywności energetycznej lub innego uzgodnionego kryterium charakterystyki energetycznej, na przykład oszczędności finansowych.

EPC jest najczystszą formułą systemu finansowania inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Zgodnie z umową wzorcową EPC, wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia określonych środków poprawy efektywności energetycznej mających na celu obniżenie kosztów zużycia energii (w tym energii cieplnej, gazu, wody itp.) przez określone budynki lub instalacje. Jednocześnie ryzyko gospodarcze związane z osiągnięciem takiej redukcji obciąża wykonawcę. Zwrot wszelkich nakładów kapitałowych poniesionych przez wykonawcę dokonywane są z udziału wykonawcy, w oszczędnościach wygenerowanych po stronie beneficjenta, w wyniku zawarcia tej umowy. Jeżeli gwarantowany poziom oszczędności nie zostałby osiągnięty, wynagrodzenie wykonawcy uległoby obniżeniu o kwotę odszkodowania należnego beneficjentowi.

Schemat funkcjonowania umowy EPC przedstawiono na poniższym rysunku:

umowa-finansowanie-zdj1

UMOWA O GWARANTOWANE DOSTAWY ENERGII

Umowy o gwarantowane dostawy energii EDC (ang. Energy Delivery Contracting) odnoszą się do eksploatacji źródeł energii (ciepła i energii elektrycznej) na własne ryzyko wykonawcy, w oparciu o umowy długoterminowe.

W praktyce mamy do czynienia z inwestycjami polegającymi na zainstalowaniu (wybudowaniu) nowych źródeł energii, wymianie (modernizacji) istniejących źródeł energii, rozbudowie istniejących źródeł energii. W tym typie umowy do zadań wykonawcy należą: finansowanie, planowanie oraz budowa lub przejęcie źródła wytwarzania energii, zarządzanie eksploatacją, w szczególności konserwacja i eksploatacja, zakup paliwa oraz sprzedaż energii użytecznej.

Istotą umów EDC jest przekazanie obiektu (w przypadku rozbudowy bądź modernizacji) albo przekazanie działki pod budowę (w przypadku budowy źródła energii).

Zamawiający powinien uwzględnić konieczność zawarcia odrębnej umowy dotyczącej przeniesienia własności (przekazania) obiektu, działki lub lokalu na rzecz wykonawcy (np. konieczność zachowania formy aktu notarialnego w przypadku umów przenoszących własność nieruchomości na wykonawcę).

Schemat funkcjonowania umowy EDC przedstawiono na poniższym rysunku.

umowa-finansowanie-zdj2