FORMULARZ - WSPÓŁPRACA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BENEFICJENTA / KLIENTA / JST
ZAINTERESOWANEGO USŁUGAMI ENERGETYCZNYMI
ORAZ BUDOWĄ BEZEMISYJNEJ SIŁOWNI ENERGETYCZNEJ (BSE)

MINIMALNA WIELKOŚĆ
REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Budowa Bezemisyjnej Siłowni Energetycznej

Minimalna wielkość - 1MW

Kontrakt Sprzedaży Energii

Minimalna ilość - 2GWh/rok

KORZYŚCI WSPÓŁPRACY Z GREEN ENERGY PL

Korzyści, które mogą Państwo osiągnąć przy skorzystaniu z naszych usług

Redukcja kosztów całkowitych za energię elektryczną
o 30% - 50%
(zależne od warunków współpracy)
Wdrożenie systemu efektywnego zarządzania energią w oparciu o innowacyjne technologie
Obniżenie emisji CO₂, co bezpośrednio wpłynie na ochronę środowiska
Niezależność energetyczna, przez rezygnację zakupów energii i gazu z ``zewnątrz``
Uzyskanie zeroemisyjności Państwa Zakładu Produkcyjnego/Przemysłowego
Osiągnięcie efektywności energetycznej pozwalającej uzyskać certyfikację UE
Uzyskanie dotacji unijnej dla firm na realizację projektów energetycznych
Zwiększenie konkurencyjności Państwa firmy względem konkurencji